Bejelentkezés,
időpont-egyeztetés:

20/77-222-15

E-mail:
hogyvagyhaz@gmail.com
PARTNEREINK

Játékok korhatár nélkül

DSzIT


VIZSGÁLAT, FELMÉRÉS
10.000.- Ft/60 perc

A vizsgálat ideje függ a vizsgálat céljától, az elvégzendő tesztek mennyiségétől, a vizsgált személy tempójától, stb. A vizsgálatot megelőzően rövid beszélgetésre kerül sor, melynek témája: a vizsgálatra jelentkezés indokai, a vizsgált személy (fejlődés)története. (Kérjük, a vizsgálatra hozza magával a vizsgált személy korábbi leleteit, szakvéleményeit - kisgyermekek esetén a "babakönyvet", ami segíthet felidézni a fejlődés egyes állomásait!) A feltárt probléma ismeretében a vizsgálatvezető javaslatot tesz az elvégzendő teszt(ek) típusára, és megbecsüli az ehhez szükséges vizsgálati időt. 

- Óvodás és iskolás képességfelmérés
Átfogó képességvizsgálat: kognitív képességek, beszéd, szociális érettség, figyelem, emlékezet, stb. átfogó tesztje. Célzott diagnosztika fejlődésbeli egyenetlenségek esetén.

- Iskolaérettségi vizsgálat
Szabálykövetés, ábrázoló tevékenység, gondolkodási funkciók, beszéd, figyelem, emlékezet, feladattartás, stb. megfigyelése - javaslat az iskolakezdésre vagy annak elhalasztására vonatkozóan.

- Intelligencia-vizsgálat
A teljes intelligencia-struktúra feltérképezése gyermekek és felnőttek számára is, modern vizsgálóeljárásokkal.

- DSZIT-diagnosztika
Állapotfelmérés a szenzoros szabályozás zavarainak gyanúja esetén, ill. a dinamikus szenzoros integrációs terápia (közismert nevén: Ayres-terápia) megkezdése előtt.

- Diszlexia és diszgráfia vizsgálat
Az írás és olvasás területén jelentkező problémák feltárása (első alkalommal intelligencia-vizsgálattal együtt történik).

- Diszkalkulia-vizsgálat
A matematika területén jelentkező problémák feltárása (első alkalommal intelligencia-vizsgálattal együtt történik).

- Kérdőíves vizsgálatok, egyéb tesztvizsgálatok
Kérdőívek, tesztek a tanulási technikák, motivációs bázis, pálya-orientáció, énkép, stb. felméréséhez.

- Vizsgálati konzultáció
A vizsgálati előzmények és eredmények részletes megbeszélése a vizsgálat részét képezi, a vizsgálati óradíjba beszámítandó.PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
15.000.- Ft/50 percÍRÁSOS SZAKVÉLEMÉNY
készítése a vizsgálatról

10.000.- Ft

A szakvélemény elkészítése a vizsgálatot követő 10 napon belül esedékes. A szakvélemény egyeztetett időpontban személyesen vehető át a HogyVagyHázban, ill. kérésre postán, ajánlott levélben vagy e-mailben juttatjuk el a megbeszélt levelezési címre.EGYÉNI FOGLALKOZÁSOK
- személyes figyelem -
10.000.- Ft/50 perc

A foglalkozások többnyire egy hetente egy alkalommal, ugyanabban az időpontban zajlanak. Gyermekekkel kapcsolatos panaszok esetében - ha vizsgálatra valamilyen okból már nincs szükség (pl. a gyermek szakvéleménnyel érkezik, más szakember küldte) - első alkalommal a szülőkkel találkozunk a probléma és a gyermek élettörténetének megismerése céljából. E találkozás keretében történik az esetleges további ellátás megbeszélése, a megállapodás.

- Képességfejlesztő foglalkozás óvodásoknak
Egyéni fejlesztő foglalkozás az átlagosnál lassabban fejlődő, ill. bizonyos terület(ek)en problémás gyermekek számra.

- Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápiája
Egyéni fejlesztő foglalkozás az olvasás és/vagy írás és/vagy matematika területén jelentkező tanulási problémák esetén.

- Dinamikus szenzoros integrációs terápia (Ayres-terápia)
Egyéni terápiás foglalkozások óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára.

- Figyelem tréning
Egyéni fejlesztő foglalkozás a figyelem hiányos működéséből adódó tanulási problémák esetén.

- Tanácsadás, segítő beszélgetés
Életkortól független tanácsadás gyerekeknek, felnőtteknek. Tanácsadás szülőknek nevelési és tanulással kapcsolatos kérdésekben. Mentálhigiénés szempontú segítő beszélgetés magánéleti, családi, munkahelyi problémák esetén.PÁROS FOGLALKOZÁSOK
- inspiráló közösség -
8.000.- Ft/50 perc

- Fejlesztő és terápiás páros foglalkozásokat is tartunk, a párokat szakmai megfontolások mentén alkotjuk, a szülővel előzetesen egyeztetve.